KREIPIMASIS - Dėl vidaus sienų kontrolės panaikinimo
You are here Home \ Naujienos

2020 m. balandžio 30 d.

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda,
Gerbiamas Ministre Pirmininke Sauliau Skverneli,

Sveikatos krizė, kurią sukėlė koronaviruso (COVID – 19) pandemija, privertė Europos Sąjungos šalis pritaikyti beprecedentes priemones, skirtas apsaugoti valstybes nuo iš užsienio šalių įvežamų koronaviruso atvejų. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas laikina vidaus sienų kontrolė buvo pratęsta iki šių metų gegužės 14 dienos. Patikrų su ES valstybėmis besiribojančiuose pasienio punktuose nebuvo daugiau nei dešimtmetį, Lietuvai 2007 metais tapus Šengeno erdvės nare. Vyriausybėms skelbiant apie viruso plitimo lėtėjimą, Baltijos regiono šalių – Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos – vyriausybės vis dar draudžia užsieniečiams atvykti į savo šalis.

 

Mūsų asociacijų narių vardu dėkojame visiems, kurie padeda sumažinti viruso plitimą ir susidoroti su jo sukeltais padariniais. Palankiai vertiname precedento neturintį ES ir valstybių narių atsaką greitai įdiegiant būtinas priemones laikinai apsaugoti piliečius.
Jau dabar akivaizdu, kad priemonių, kurių valstybės narės ėmėsi siekdamos kontroliuoti viruso plitimą ir išsaugoti žmonių gyvybes, ekonominis poveikis bus didžiulis ir greičiausiai pralenks net 2008 m. finansų krizės metu pastebėtą nuosmukį. Labai svarbu neužtęsti laikinųjų priemonių įgyvendinimo ir lanksčiai bei solidariai sugrąžinti tokias priemones, kaip laisvas asmenų judėjimas, kurios užtikrintų verslui atsigauti palankią aplinką.
Suprantame, kad laisvam asmenų judėjimui apribojimų taikymas yra kiekvienos ES valstybės suvereni teisė. Vis dėlto, reiškiame susirūpinimą dėl laikinos vidaus sienų kontrolės pratęsimo galimų neigiamų pasekmių paslaugų sričiai ir prekybos santykiams tarp kaimyninių Baltijos regiono valstybių.

ES šalių efektyvus pandemijos valdymas priklauso ne tik nuo sveikatos sistemos efektyvumo, bet ir nuo ekonominių priemonių, užtikrinančių spartesnį ekonomikos atsigavimą, bedarbystės mažinimą ir didesnį užimtumą paslaugų sektoriuje. Tuo tarpu šalys narės, delsiančios panaikinti perteklinius apribojimus, gali susidurti su šalutiniais suvaržymų efektais, ypač paslaugų srityje.

Atsižvelgiant į tai, kad kaimyninių šalių vyriausybės skelbia apie sumažėjusius koronaviruso diagnozuotus atvejus ir švelnina karantino sąlygas, prašome po gegužės 11 dienos panaikinti Šengeno sutartyje įtvirtintos erdvės be vidaus sienų kontrolę tarp Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Esame tikri, kad spartesnis laikinos vidaus sienų kontrolės panaikinimas padidins Baltijos regiono šalių gyventojų ekonominį aktyvumą.

Raginame Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos valstybių vadovus elgtis solidariai ir lanksčiai. Tikimės, kad bus parodyta lyderystė ir pasiektas susitarimas dėl ambicingų, subalansuotų ir gerai suderintų sprendimų. Reiškiame visišką mūsų asociacijų palaikymą, kad kartu įveiktumėme COVID -19 krizę ir užtikrintume kuo spartesnį Europos atsigavimą. Net maži žingsniai link normalių veiklos sąlygų sugrąžinimo prisidės prie ekonomikos atgaivinimo.

Pagarbiai,
Vytautas Kregždė, Latvijos įmonių rūmų asociacijos valdybos pirmininkas
Robert Juodka, Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmų valdybos pirmininkas
Snieguolė Matonienė, Estijos prekybos rūmų regiono vadovė

----------------------------------------------------------------

KREIPIMASIS_Dėl+Baltijos+regiono+šalių+sienų+kontrolės+švelninimo_Prekybos+rūmai_2020_04_30