Daugiau apie mus
You are here Home \ Pagrindinis puslapis


Estijos prekybos rūmai Lietuvoje, oficialus pavadinimas asociacija "Estonian Chamber of Commerce" yra savanoriška ir nepriklausoma fizinių ir juridinių asmenų bei įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, sąjunga, teikianti valdymo paslaugas, taip pat ekonominių, socialinių, kultūrinių, šviečiamųjų bei mokslinių tyrimų funkcijas. Asociacija koordinuoja Asociacijos narių veiklą, vykdo narių pavestas užduotis bei atstovauja jų ekonominius interesus įgyvendinant Asociacijos veiklos tikslus.

Asociacijos "Estonian Chamber of Commerce" įstatai:

STATUE OF ASSOCIATION "ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE"

Asociacijos Valdybą išrinkta 2018 metais (abėcėlės tvarka): 
Amelija Rudenko (Kapitel UAB); Artūras Tuminas (private member); Deniss Davõdov (private member); Ervin Leis (Toode UAB); Martin Mägi (Finesta Lithuania UAB); Robert Juodka (Primus Law Firm); Tomas Krisčiūnas (private member); Vahur Verrev (Skypark).

Acociacijos valdybos pirmininkas Robert Juodka, advokatų kontoros PRIMUS vadovaujantis partneris Lietuvoje.

Mokejimo rekvizitai:
Estonian Chamber of Commerce in Lithuania
Company code 302334902
Bank account LT98 7044 0600 0696 2837
AB SEB bank, bank code 70440
SWIFT CBVILT2X

Estijos Prekybos Rūmai Lietuvoje, registruotas pavadinimas Asociacija "Estonian Chamber of Commerce", savo veiklą Lietuvoje registravo 2009. m. balandžio menesį.

Estijos Prekybos Rūmai Lietuvoje yra antri užsienyje steigti rūmai po Estijos Prekybos Rūmų Latvijoje, oficialus pavadinimas - Asociacija "The Estonian Business Chamber in Latvia", registravimo 2007 metais.

Daugelyje Europos valstybių (Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoj, Nyderlanduose, Graikijoje, Turkijoje, Liuksemburge ir pan.) prekybos ir pramonės rūmai veikia viešosios teisės pagrindu, t.y. tose šalyse narystė Rūmuose privaloma visų rūšių įmonėms.
Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje prekybos ir pramonės rūmai veikia pagal privačiąją teisę, t.y. narystė Rūmuose įmonėms nėra privaloma. Lietuvoje įmonės tampa Rūmų nariais taip pat laisvanoriškai.