Traditsioonilise ja jätkusuutliku energeetika foorum, 21.mai 2014 a., Novotel Vilnius
Asud siin Avaleht \ ÜritusedEnergeetika foorum: Leedu energiaturg - energiaga varustatuse ja turuarengute seisukohast.

Eesti Leedu Kaubanduskoja ja advokaadibüroo VARUL poolt korraldatud kolmandal energiafoorumil Vilniuses esinesid avatervitustega Leedu Vabariigi peaminister hr. Algirdas Butkevičius ja Eesti Vabariigi peaminister hr. Taavi Rõivas.

        
Leedu peaminister A.Butkevičius                       Eesti peaminister T.Rõivas

Partneritena lõid ürituse korraldamisele kaasa Eesti Vabariigi Suursaatkond Vilniuses, Poola ja Rootsi saatkonnad ning Šveitsi aukonsulaat, lisaks Leedu Töösturite Assotsiatsioon ja Get Baltic UAB. Üritust sponsoreerisid Eesti Energia tütarettevõte Leedus Enefit UAB; ALPIQ Energy SE; Amber Grid AB ja Lietuvos Dujos AB.


Robert Juodka, moderaator, Eesti Leedu Kaubanduskoja juhatuse esimees;
advokaadibüroo VARUL juhtiv partner Leedus

Mõlemad peaministrid rõhutasid oma avasõnavõttudes regioonis energeetikasektoris toimuva olulisust energiasõltumatuse ja -julgeoleku saavutamisel, mille võti peitub energiaühendustes, konstruktiivses koostöös nende rajamisel ning turgude avatusel. Leedu peaminister märkis ära Klaipeda LNG terminali peatse töölehakkamise ja Leedu sammud Euroopa Liidu III energiapaketi elluviimisel, muuhulgas ka E.ON osakute omandamise Leedu gaasiettevõtetes Leedu riigi poolt. Huvitava nüansina tõi Eesti peaminister välja kohaletulnute jaoks ootamatuna mõjuva fakti, et senise kogemuse järgi on energiahind Eestis avatud energiaturul tarbijale madalam kui see oli reguleeritud turu tingimustes. Samuti tõi ta välja Eesti ja Leedu hinnaerinevuse ning avaldas lootust, et uute ühenduste lisandumisel on kogu regiooni hinnad ühtlasemad. Peaminister märkis ära ka Eesti ja Soome töö Balticconnetori projektiga.

Foonina üritusele tegi avaettekande üldisemat majanduskeskkonda ja globaalseid regioonile mõjuvaid tegureid käsitledes Leedu tunnustatud majandusanalüütik hr. Žygimantas Mauricas Nordea Leedu pangast.


Ž.Mauricas, Nordea panga juhtiv ökonomist Leedus

Esimene sessioon puudutas Leedus aktuaalset energiatarbimise tõhustamist, seda eriti küttsektoris. sest ca 60-70% energiast ostetakse Leetu sisse. Räägiti Leedu taastuvenergiapoliitikast, tutvustati Leedus Euroopa Liidu programmi Jessica kasutamist ning efektiivset kaugkütte kasutamise kogemust Rootsis. Sessioon lõppes RAFACO, Poola boileritetootja ettekandega.
Teine sessioon kirjeldas energiaturgu ja sellel tegi põhiettekande hr. Hando Sutter Nord Pool Spotist, sellele järgnesid Leedu elektri- ja gaasiturgu käsitlevad ettekanded ning räägiti ka hiljuti avatud biomassibörsi tööst.
Kolmas sessioon avas regiooni energiasektori perspektiive. Esimene ettekandja rääkis küberohtudest sektoris globaalsete trendide põhjal. Hr. Timo Tatar, Eesti MKM esindaja, rääkis Balti riikide ainukesest täiesti avatud Eesti energiaturust ja 3 Balti riigi jõupingutustest ühise energiaturu arendamisel. Eesti omapäraks on ka ELMO projekt, mille raames toetab riik elektriautode ostu ja on rajanud üleriigilise kiirlaadimisjaamade võrgu. Lätit esindav hr. Reinis Aboltins oli väga kriitiline Läti energeetikapoliitika kujundajate suhtes, nentides, et Lätis on olnud 24 energeetikaministrit 20 iseseisvusaasta jooksul. Sessiooni lõpetas Poola esineja, kes käsitles EL vahendite kasutamist Poola energeetikasektoris.
Neljas sessioon käsitles rohelisi trende energiatarbimises. Eesti esindaja hr. Roman Bogdanovitš, Gaasivõrgud AS, rääkis gaasi kasutamisest transpordisektoris. Fortum Heat Lietuva UAB esindaja tutvustas hiljuti käiku lastud Klaipeda jäätmepõletus- koostootmisjaama töö esimesi tulemusi. Poola esindaja ettekanne käsitles Kesk-Euroopa GeenEvo programmi raames tehtut. Alstom Power UAB esindaja rääkis oma firma tehnoloogiate „rohelisest“ moderniseerimisest.

Lisainfo: http://www.energyforum.lt

Rohkem fotosid foorumilt:  http://www.estcham.lt/index.php?id=12770
http://www.estcham.lt/index.php?id=12769

Foorumi järelkaja leedu pressis: http://www.lithuaniatribune.com/68334/energy-forum-contains-geopolitical-and-market-updates-201468334/

Monitooring Estijos prekybos rumai_ziniasklaidos apzvalga_20140523

http://vz.lt/Default.aspx?PublicationId=dd895c9a-6f0a-48b5-bf30-0a708892da02

http://www.15min.lt/naujiena/verslas/energetika/energetikos-forumas-nuo-geopolitiniu-gresmiu-iki-rinkos-aktualiju-664-428325