Hommikukohv suursaadik Toomas Kukega Eesti Tööstus- ja Kaubanduskojas Tallinnas, 13.juuni 2014.a
Asud siin Avaleht \ Üritused

EKTK traditsioonilise ürituse raames kohtus Leedu turu vastu huvi tundvate ettevõtjatega Eesti suursaadik Leedus Toomas Kukk, kes rääkis Leedu majandusest ja eurole üleminekust 2015. aasta alguses ning Eesti-Leedu majandussuhetest ja saatkonna rollist Eesti ärihuvide edendamisel Leedus.

Eesti Leedu Kaubanduskoja nõukogu esimees Robert Juodka kõneles kokkutulnutele Leedu konkurentsivõimest, ettevõtte asutamisest Leedus, koostööpartneri leidmisest, tööjõuseadusest, kultuurilistest eripäradest ettevõtluses ja Eesti Leedu Kaubanduskoja tegevusest Leedus.

Eesti ettevõtjad on juba pikka aega olnud Leedu turust huvitatud, Leedus on eesti kapitaliga firmasid 2014. aasta mai lõpu seisuga 427.

Üritusel osalenute tagasiside oli väga positiivne.