11.juunil toimus ELKK ja Eesti saatkonna vahelises koostöös briifing "Leedu energiaturg 2009 ja tulevikuperspektiivid".
Asud siin Avaleht \ Üritused

11.juunil toimus ELKK ja Eesti saatkonna vahelises koostöös briifing "Leedu energiaturg 2009 ja tulevikuperspektiivid". Esinejateks olid Leedu Energeetika aseminister Romas Švedas ja LEO LT juhatuse esimees Rimantas Vaitkus. Ürituse vastu tundsid suurt huvi diplomaatilise korpuse esindajad - kohal olid Rootsi, Läti, Soome, Briti ja Taani saadikud ning Canada ja Poola saatkonna esindajad. Suur oli huvi ka ärimeeste hulgas - paarkümmend briifingul osalejat kuulasid huviga esinejaid ja võtsid aktiivselt osa diskussioonist energeetika teemadel.